*Click the number to indicate the team list
 OPEN  WOMEN SENIOR YOUTH
30 11 8 8

Participating Teams : Youth

*Match schedule is here

 Team Country  Players
 CHN RDFZ 1 China  Hu Jichao(NPC), Yin Jiashen, Wei Hongji, Yin Yichen, Shen Che, Fan Yewen, Wu Weixiang
 CHN RDFZ 2 China  Liu Zhiyong(NPC/Coach), Fang Zhengyang, Jia Shengbai, Sun Shiyu, Hu Ruixuan, Si Nian, Zhou Yi
 Beijing Yindi Junior Team China  Fang Jianxiang(PC), Zhang Zhaoyu, Gan Lu, Chen Yuechen, Cao Jiahao
 Shanghai Weiyu China  Zheng Zhe(NPC), Wang Kaiwen, Chen Siyuan, Gu Sijia, Miao Benjie, Dong Jinhao, Xu Chenghao, Wang Qian(Coach)
 Chinese Taipei Chinese Taipei  Yu Chih-Hen, Yu Zhi-Ye, Huang Hao-Wei, Lin Chin-Yang, Hung Chang-Hung, Shiuan Miao
 Japan Youth A Japan  Sho Aita, Kengo Nakasuka, Hisaki Takeda, Tomohiro Kiyama, Takashi Sugimoto
 Japan Youth K Japan  Yusuke Kishi, Yusuke Nuguchi, Daisuke Sugimoto, Koichiro Hashimoto
 Japan Youth B Japan  Tatsuya Inaba, Tadahiro Kikuchi, Satoshi Hashimoto, Rinsei Osawa, Koichi Ichinohe 
PAGE TOP