*Click the number to indicate the team list
 OPEN  WOMEN SENIOR YOUTH
30 11 8 8

Participating Teams : Women

*Match schedule is here

 Team Country  Player
 Australia BOURKE Australia  Margaret Bourke, Greer Tucker, Inez Glanger, Marcia Scudder
 Australia WOMEN Australia  Sue Grenside, Helen Hellsten, Val Brockwell, Jeanette Collins
 Shenyang Olystar China  Liu Qiang(NPC), Xu Xue Chu, Zhou Tao, Liu Shu, Wang Lin Lin, Jin Jing, Song Zhao(Coach), Niu Dun(Interpreter)
 Korea Alpha Korea Sung Kyunghae, Chang Mirye, Park Jungyoon, Park Myungkee, Kim Yoonkyung, Lim Hyun
 Japan Evolution Japan  Hiroko Tanaka, Mizuko Tan, Toyoko Saito, Hiroko Onishi, Midori Ito
 Japan Merci Japan  Akiko Yanagisawa, Toshiko Kaho, Kyoko Toyofuku, Yumiko Oda, Yoshiko Sakaguchi, Yoko Nenohi
 Japan Misotoma Japan  Mayumi Katagiri, Soyoko Yamamoto, Mitsuko Yoshioka, Tomoyo Asari
 Japan Naito Japan  Ayako Miyakuni, Sakiko Naito, Keiko Matsuzaki, Kimi Makita
 Japan SHIMAMURA JapanChinese Taipei  Kyoko Shimamura, Kumiko Sasahira, Makiko Sato, Phoebe Lin, Natsuko Nishida
 Japan SUGINO Japan  Sumiko Sugino, Kazuko Takahashi, Kazuko Kawashima, Junko Tsubaki
 Japan TAKEUCHI Japan  Hideko Takeuchi, Hideko Kobayashi, Yumiko Kawakami, Akiko Kawabata, Kazuko Tango, Seiko Hachisu
PAGE TOP